News


JEDNOLITY PLIK KONTROLNY

JPK

JPK-VAT – jednolity plik kontrolny 2017

 

Już od 01.01.2018 r. wszyscy podatnicy VAT czynni zobligowani są aby wysyłać do urzędu skarbowego rejestry Vat w wersji elektronicznej tak zwany plik JPK-VAT. We wcześniejszych artykułach pisaliśmy już o plikach JPK.

Według wymogu Ustawodawcy pierwszy transfer powinien  nastąpić do dnia 25.02.2018 r. – z danymi JPK-VAT za miesiąc styczeń 2018 r.

Duże firmy zostały objęte wymogiem przesyłania plików JPK już od lipca 2016. Od lutego 2018 roku obowiązek ten obejmie nawet najmniejsze firmy tzw. mikrofirmy i małe firmy jeśli są czynnymi podatnikami VAT.

Z praktyki już nam znanej wiemy, że dzięki plikom JPK-VAT urzędy skarbowe dużo szybciej są w stanie ściągnąć zaległości podatkowe i inne egzekucje publicznoprawne ciążące na podatnikach.

Innym dużym plusem jest fakt, że kontrole przestają odbywać się w siedzibie danej firmy, co z reguły absorbowało znacznie czas osób, które do tej pory musiały być wydelegowane do „obsługi” kontrolerów. Brak takich kontroli bezpośrednio w siedzibie nie zaburza również rytmu i jest zdecydowanie bardziej przyjazne dla atmosfery pracy.

 

Jeśli masz firmę i potrzebujesz w wsparcia księgowego, zapraszamy-umów się na rozmowę i dowiedź się jak będzie wyglądać proces JPK w Twojej firmie. Kontakt

 

 

Zdjęcie użytkownika Biuro Rachunkowe Tezaurus.

Rozliczenia kwartalne czy miesięczne?

Podatkowy Ring.

 

Jeśli wybrałeś już odpowiednią formę działalności gospodarczej, przyszedł czas na określenie okresu rozliczeń podatkowych. Z doświadczenia wiemy, że to zawsze stanowi pewną przestrzeń do zadawania sobie pytań a jaka to różnica?..

W dzisiejszym artykule chcemy zwrócić Waszą uwagę na pewne cechy obu rozliczeń, które pomogą Wam dokonać najlepszego dla siebie wyboru.

Do tej pory najczęstszą formą opodatkowania było rozliczenie miesięczne, nie mniej jednak coraz więcej firm wybiera rozliczenie kwartalne, szczególnie jeśli mówimy o Spółkach z o.o. Rozliczenie dotyczy zarówno podatku dochodowego jak i Vat.

Za zalety kwartalnego sposobu rozliczania podatków można uznać:
– dłuższy czas na zapłatę podatków,
– dłuższy czas na rozliczenie naliczonego podatku VAT,
– więcej czasu na reakcję księgowego i właściciela jeśli w dostarczonych na czas dokumentach występują błędy lub braki,

W praktyce oznacza to, że pieniądze wynikające z przychodu firmy, a będące częścią stanowiącą kwotę podatku VAT i podatku dochodowego, zostają w firmie przez kolejne 3 miesiące, stanowiąc kapitał, którym firma może przez kwartał obracać, dokonując krótkoterminowych inwestycji czy płatności.

Jeśli firma z jakichś powodów nie zgadza się z otrzymaną „fakturą zakupową” np. zakupiła towar, który de facto nie zgadza się ze złożonym zamówieniem i otrzymała fakturę z zawyżoną kwotą, ma 150 dni na wyjaśnienie sprawy i zapłacenie ewentualnego zobowiązania, tak aby uniknąć konieczności składania korekty deklaracji VAT do Urzędu Skarbowego. W praktyce przy rozliczeniu kwartalnym wartość 150 dni może być znacznie dłuższa, w zależności od tego jaki termin płatności miała rzeczona faktura i jak długi czas pozostał do końca danego kwartału rozliczeniowego.

Przykład:
Firma „A” wystawia fakturę kosztowa z dniem 15.02, termin płatności rzeczonej faktury to 2.03 – 150 dzień przypada na 30.07, jeśli faktura nie zostanie zapłacona do 31.07, to zakładając miesięczny system rozliczeń podatków, naliczony VAT winien być oddany już w deklaracji za lipiec, natomiast przy rozliczeniu kwartalnym termin ten wydłuża się i faktura winna być zapłacona do 30.09 aby uniknąć korekty w VAT.

Kolejną zaletą, którą niesie ze sobą kwartalny okres rozliczeń jest fakt, że firma ma prawie 3 miesiące na zgromadzenie wszystkich dokumentów, sprawdzenie ich prawidłowości i skorygowanie ewentualnych błędów czy braków.

Jeśli w składane deklaracje VAT wkradnie się błąd, który musi być skorygowany, to przy rozliczeniu kwartalnym liczba złożonych korekt podatku nie przekroczy 4 w ciągu roku, mając rozliczenie miesięczne nieraz może się zdarzyć, że błąd popełniony w styczniowej deklaracji będzie wymuszał wystawienie nawet 12 korekt deklaracji w ciągu roku.

Jeśli korzystasz z rozliczeń miesięcznych, wszystkie te kwestie dotyczą pierwszego miesiąca, w którym należy się rozliczyć z podatków. Pozostaje znacznie krótszy czas na reakcję na błędy ale też ewentualnie dużo większa ilość korekt do sporządzenia jeśli zdarzy nam się błąd. Plusem rozliczeń miesięcznych jest to, że kwota podatków nie kumuluje się i co miesiąc wiesz jaką kwotę zarobiłeś a jaką będziesz musiał wpłacić do Urzędu Skarbowego, co jest znaczące szczególnie dla jednoosobowych działalności gospodarczych czy małych spółek cywilnych.

Reasumując, obie formy rozliczeń mają swoje zalety i wady. Dobrze jest przy wyborze okresu rozliczeniowego wziąć pod uwagę szczególnie: zasób własnej dyscypliny w odpowiednim dysponowaniu środkami, przy rozliczeniach kwartalnych, wielkość firmy oraz płynność finansową firmy.

Dokonaj najlepszego wyboru!