Aktualności


500 ZŁ KARY ZA KAŻDY BŁĄD W PROWADZENIU PLIKU?!
kara grafika artykuł

Nieprawidłowości w ewidencjach podatkowych? Od 1 lipca 2019 roku za każdą stwierdzoną nieprawidłowość otrzymasz karę pieniężną w wysokości 500 zł. Jakich błędów musisz się wystrzegać?

Głównym celem nowelizacji jest likwidacja obowiązku składania deklaracji VAT w dotychczasowej formie. Zamiast składać dwa dokumenty (JPK_VAT i deklarację VAT) podatnik VAT będzie wysyłał jeden czyli nową wersję JPK_VAT. Ważny jest jednak fakt, że od 1 lipca 2019 r. podatnicy VAT w formacie JPK_VAT będą przesyłać pełną ewidencję VAT a nie, jak do tej pory, jedynie informację o prowadzonej ewidencji.

Projektowany artykuł ustawy o VAT zakłada również,  że w przypadku gdy podatnik prześle ewidencję zawierającą błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym, naczelnik urzędu skarbowego nałoży na niego karę pieniężną w wysokości 500 zł za KAŻDĄ stwierdzoną nieprawidłowość („literówkę” czy wpisanie informacji w nieprawidłowym miejscu). Może być ona nakładana w formie decyzji. Jednak przed jej wydaniem naczelnik będzie miał obowiązek wezwać podatnika do przesłania korekty ewidencji. Na złożenie poprawek podatnik będzie miał 14 dni od otrzymania wezwania. Naczelnik w wezwaniu będzie musiał wskazać błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym, które wymagają korekty.


WIĘCEJ CZASU NA ZGŁOSZENIE PODATKU LINOWEGO W 2019 ROKU
wiecej czasu na podatek

Dotychczas ostatecznym terminem na wybór opodatkowania liniowego był 20 stycznia roku, w którym podatnik prowadzący działalność gospodarczą miał zamiar stosować tę formę. Zgodnie z zasadami obowiązującymi od rozliczeń roku 2019 należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania liniowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego. Podobnie jak w przypadku wyboru podatku liniowego, decyzję o wyborze opodatkowania przychodów zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych podejmować będzie można później niż w roku 2018. Pisemne oświadczenie w tej sprawie na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego. Podobnie jak do tej pory dopuszczalne jest złożenie oświadczenia o rezygnacji z tej formy lub wybór innej formy rozliczeń podatkowych – należy takie oświadczenia złożyć w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód w danym roku (a w przypadku wyboru karty podatkowej – do 20 stycznia danego roku). Brak oświadczenia oznacza, że podatnik będzie kontynuował przyjętą formę rozliczeń.


WYNAGRODZENIA W 2019 ROKU

grafika wynagrodzenia

Od 1 stycznia 2019 roku minimalna płaca ma się znów zmienić. Przepisy te odnoszą się wyłącznie do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Jakie zmiany zostały ustanowione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 roku?

Propozycja rządu została przedstawiona Radzie Dialogu Społecznego, na forum której odbyły się w tej sprawie negocjacje. Ostatecznie zadecydowano, że wysokość wynagrodzenia w 2019 roku ustalona została na kwotę 2 250 zł brutto. To wzrost o 150 zł w porównaniu z rokiem 2018. Natomiast minimalna stawka godzinowa dla osób pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych wzrośnie o złotówkę, z 13,7 do 14,7 zł brutto.

Następstwem podwyżki płacy minimalnej jest wzrost niektórych świadczeń ze stosunku pracy, do których należą:

  • dodatek za pracę w porze nocnej;

  • wynagrodzenie za przestój (niezawiniony przez pracownika) – nie niższe niż 2250 zł za pełny miesiąc dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy;
  • odprawa pieniężna w ramach grupowego zwol­nienia – nie wyższa niż 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 33 750 zł (15 x 2250 zł);
  • odszkodowanie z tytułu naruszenia równego traktowania w zatrudnieniu – nie niższe niż 2250 zł;
  • świadczenie pieniężne dla praktykanta – nie wyższe niż 4500 zł (2-krotność płacy minimalnej).

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę wiąże się również z podwyżką kosztów zatrudniania osób z płacą minimalną:

tabelka artykul bez bledow


ZMIANY W LEASINGU OD 2019 ROKU. POZNAJ NOWE ZASADY

leasing

Wraz z Nowym Rokiem Ministerstwo Finansów zapowiada zmiany dotyczące opodatkowania samochodów osobowych. Dotyczą one rozliczania opłat z tytułu leasingu samochodów osobowych. Nowe ograniczenia obejmować mają także wydatki ponoszone na ich użytkowanie.

Zmiany w mniejszym lub większym stopniu dotkną wszystkich przedsiębiorców posiadających i wykorzystujących samochody osobowe w działalności. Stracą na pewno na tym ci przedsiębiorcy, którzy nie tylko wykorzystują samochody osobowe w działalności ale również prywatnie. Będą mogli oni zaliczać w koszty uzyskania przychodu tylko 75% wszystkich wydatków eksploatacyjnych np. paliwa, oleje, serwis, części zamienne, opłaty autostradowe, parkingowe itp., a to oznacza wzrost podstawy do opodatkowania. Stracą również ci, którzy od stycznia wezmą w leasing lub wynajem samochód osobowy droższy niż 150 tys. złotych oraz sprzedający nie w pełni zamortyzowany samochód osobowy, który w momencie zakupu kosztował więcej niż 150 tys. zł.

Kto zyska?

Z pewnością zyskają przedsiębiorcy posiadający oraz chcący kupić lub wziąć na kredyt samochód osobowy droższy niż ok. 86 tys. zł, ale tańszy niż 150 tys. zł (w przypadku auta elektrycznego 225 tys.). To dzięki podniesieniu limitu amortyzacji pojazdów osobowych z obecnie obowiązujących 20 tys. euro.

Umowy zawarte przed 1 stycznia 2019 będzie można nadal zaliczać w koszty na starych zasadach, czyli bez uwzględniania limitu 150 tys. zł. Jednak po dniu 31 grudnia 2018 roku nie ma możliwości ich „zmiany” lub „odnowienia”, gdyż to spowoduje konieczność przejścia na nowe zasady. Każdy, kto zamierza wziąć w leasing lub nająć auto kosztujące maksymalnie 134529 zł netto (165470 zł brutto) nie musi obawiać się nowych przepisów (oczywiście w zakresie samego leasingu, bo pozostałe wydatki typu paliwo, serwis, opony zostaną objęte 75-procentowym limitem). Jeśli samochód nie będzie droższy, to cały czynsz inicjalny i raty – tak jak dotychczas – będą w całości kosztem uzyskania przychodu.

 


ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIA LEKARSKIE. ZMIANY OD 1 GRUDNIA W ZWOLNIENIACH LEKARSKICH

elektroniczne zwolnienia post i artykuł

Z dniem 1 grudnia papierowe zwolnienia lekarskie odchodzą do przeszłości. Jakie korzyści e-zwolnienia przyniosą pracownikom i pracodawcom?

Chociaż możliwość wystawiania elektronicznych zwolnień działa już od stycznia 2016 roku to jednak większość lekarzy wierna pozostała ich papierowej wersji. Od grudnia lekarze, którzy posiadają profil na platformie usług elektronicznych ZUS lub aplikacji gabinetowej zintegrowanej z tą platformą, będą wystawiać jedynie zwolnienia elektroniczne. Wystawione przez lekarza e-ZLA zostanie przekazane automatycznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Założenie profilu jest bezpłatne i daje szereg korzyści, związanych nie tylko z e-ZLA.

Korzyści dla pracodawców i pracowników       

Niewątpliwie największą korzyścią dla pacjenta jest fakt, że nie jest on związany  terminem 7 dni na dostarczenie zwolnienia. Nie dotyczą go w związku z tym ewentualne obniżenia zasiłku chorobowego czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu. Natomiast dla pracodawcy Korzyści z e-ZLA to przede wszystkim szybka informacja o wystawionym zwolnieniu, możliwość kontroli poprawności wykorzystywania zwolnienia lekarskiego przez pracownika w przypadku krótkich zwolnień, brak wymogu sprawdzania, czy pracownik dostarczył dokument w terminie oraz stały dostęp do zwolnień lekarskich pracowników.

 

WAŻNE: Jeśli pracodawca nie będzie miał profilu na PUE nie będzie możliwe elektroniczne przekazanie e-ZLA. W tej sytuacji lekarz musi wręczyć pacjentowi wydruk zwolnienia. Ten wydruk pracownik musi dostarczyć swojemu pracodawcy.

 

Wszystkie szczegółowe informacje na temat elektronicznych zwolnień znajdą Państwo na stronie:http://www.zus.pl/ezla.


JEDNOLITY PLIK KONTROLNY

JPK

JPK-VAT – jednolity plik kontrolny 2017

Już od 01.01.2018 r. wszyscy podatnicy VAT czynni zobligowani są aby wysyłać do urzędu skarbowego rejestry Vat w wersji elektronicznej tak zwany plik JPK-VAT. We wcześniejszych artykułach pisaliśmy już o plikach JPK.

Według wymogu Ustawodawcy pierwszy transfer powinien  nastąpić do dnia 25.02.2018 r. – z danymi JPK-VAT za miesiąc styczeń 2018 r.

Duże firmy zostały objęte wymogiem przesyłania plików JPK już od lipca 2016. Od lutego 2018 roku obowiązek ten obejmie nawet najmniejsze firmy tzw. mikrofirmy i małe firmy jeśli są czynnymi podatnikami VAT.

Z praktyki już nam znanej wiemy, że dzięki plikom JPK-VAT urzędy skarbowe dużo szybciej są w stanie ściągnąć zaległości podatkowe i inne egzekucje publicznoprawne ciążące na podatnikach.

Innym dużym plusem jest fakt, że kontrole przestają odbywać się w siedzibie danej firmy, co z reguły absorbowało znacznie czas osób, które do tej pory musiały być wydelegowane do „obsługi” kontrolerów. Brak takich kontroli bezpośrednio w siedzibie nie zaburza również rytmu i jest zdecydowanie bardziej przyjazne dla atmosfery pracy.

Jeśli masz firmę i potrzebujesz w wsparcia księgowego, zapraszamy-umów się na rozmowę i dowiedź się jak będzie wyglądać proces JPK w Twojej firmie. Kontakt

Rozliczenia kwartalne czy miesięczne?

Podatkowy Ring.

Jeśli wybrałeś już odpowiednią formę działalności gospodarczej, przyszedł czas na określenie okresu rozliczeń podatkowych. Z doświadczenia wiemy, że to zawsze stanowi pewną przestrzeń do zadawania sobie pytań a jaka to różnica?..

W dzisiejszym artykule chcemy zwrócić Waszą uwagę na pewne cechy obu rozliczeń, które pomogą Wam dokonać najlepszego dla siebie wyboru.

Do tej pory najczęstszą formą opodatkowania było rozliczenie miesięczne, nie mniej jednak coraz więcej firm wybiera rozliczenie kwartalne, szczególnie jeśli mówimy o Spółkach z o.o. Rozliczenie dotyczy zarówno podatku dochodowego jak i Vat.

Za zalety kwartalnego sposobu rozliczania podatków można uznać:
– dłuższy czas na zapłatę podatków,
– dłuższy czas na rozliczenie naliczonego podatku VAT,
– więcej czasu na reakcję księgowego i właściciela jeśli w dostarczonych na czas dokumentach występują błędy lub braki,

W praktyce oznacza to, że pieniądze wynikające z przychodu firmy, a będące częścią stanowiącą kwotę podatku VAT i podatku dochodowego, zostają w firmie przez kolejne 3 miesiące, stanowiąc kapitał, którym firma może przez kwartał obracać, dokonując krótkoterminowych inwestycji czy płatności.

Jeśli firma z jakichś powodów nie zgadza się z otrzymaną „fakturą zakupową” np. zakupiła towar, który de facto nie zgadza się ze złożonym zamówieniem i otrzymała fakturę z zawyżoną kwotą, ma 150 dni na wyjaśnienie sprawy i zapłacenie ewentualnego zobowiązania, tak aby uniknąć konieczności składania korekty deklaracji VAT do Urzędu Skarbowego. W praktyce przy rozliczeniu kwartalnym wartość 150 dni może być znacznie dłuższa, w zależności od tego jaki termin płatności miała rzeczona faktura i jak długi czas pozostał do końca danego kwartału rozliczeniowego.

Przykład:
Firma „A” wystawia fakturę kosztowa z dniem 15.02, termin płatności rzeczonej faktury to 2.03 – 150 dzień przypada na 30.07, jeśli faktura nie zostanie zapłacona do 31.07, to zakładając miesięczny system rozliczeń podatków, naliczony VAT winien być oddany już w deklaracji za lipiec, natomiast przy rozliczeniu kwartalnym termin ten wydłuża się i faktura winna być zapłacona do 30.09 aby uniknąć korekty w VAT.

Kolejną zaletą, którą niesie ze sobą kwartalny okres rozliczeń jest fakt, że firma ma prawie 3 miesiące na zgromadzenie wszystkich dokumentów, sprawdzenie ich prawidłowości i skorygowanie ewentualnych błędów czy braków.

Jeśli w składane deklaracje VAT wkradnie się błąd, który musi być skorygowany, to przy rozliczeniu kwartalnym liczba złożonych korekt podatku nie przekroczy 4 w ciągu roku, mając rozliczenie miesięczne nieraz może się zdarzyć, że błąd popełniony w styczniowej deklaracji będzie wymuszał wystawienie nawet 12 korekt deklaracji w ciągu roku.

Jeśli korzystasz z rozliczeń miesięcznych, wszystkie te kwestie dotyczą pierwszego miesiąca, w którym należy się rozliczyć z podatków. Pozostaje znacznie krótszy czas na reakcję na błędy ale też ewentualnie dużo większa ilość korekt do sporządzenia jeśli zdarzy nam się błąd. Plusem rozliczeń miesięcznych jest to, że kwota podatków nie kumuluje się i co miesiąc wiesz jaką kwotę zarobiłeś a jaką będziesz musiał wpłacić do Urzędu Skarbowego, co jest znaczące szczególnie dla jednoosobowych działalności gospodarczych czy małych spółek cywilnych.

Reasumując, obie formy rozliczeń mają swoje zalety i wady. Dobrze jest przy wyborze okresu rozliczeniowego wziąć pod uwagę szczególnie: zasób własnej dyscypliny w odpowiednim dysponowaniu środkami, przy rozliczeniach kwartalnych, wielkość firmy oraz płynność finansową firmy.

Dokonaj najlepszego wyboru!